Projectes (cat)

Webs de consulta corporativa

Desenvolupament de webs de consulta corporativa per a la Intranet i per Internet, amb perfils d'usuari específics. Aquestes webs poden ser tècniques i específiques, per respondre a les necessitats de cada Departament, o bé poden ser webs més simples, tipus guies urbanes digitals, per l'accés d'usuaris amb perfils menys tècnics i pels ciutadans en general. Les webs inclouen la visualització de mapes en base a potents motors gràfics de servidors de mapes lliures o bé propietaris. Aquests projectes s'han presentat a nombrosos cursos, conferències i seminaris especialitzats organitzats per universitats, per la Federació de Municipis de Catalunya, per Col·legis d'Arquitectes, o per empreses productores de software.

SIGs Municipals Corporatius

Els SIGs Municipals Corporatius inclouen la sistematització del cadastre, del planejament urbanístic, dels sistemes, dels serveis, de les xarxes, dels límits administratius, del sistema de carrerer, del mobiliari urbà, etc., i estan connectats a les bases de dades i sistemes informàtics corporatius. Aquests projectes s'han presentat a nombrosos cursos, conferències i seminaris especialitzats organitzats per universitats, per la Federació de Municipis de Catalunya, per Col·legis d'Arquitectes, o per empreses productores de software.

Sistemes de construcció del SIG

Sistemes de construcció del SIG amb metodologies de treball específiques, a partir de fitxers de CAD (i.e., Autodesk Map, MicroStation, etc.), amb servidors de mapes lliures o bé propietaris. Aquests projectes s'han presentat a nombrosos cursos, conferències i seminaris especialitzats.

Portals Urbanístics

Portals urbanístics, com el portal de la Xunta de Galícia i del Col·legi d'Arquitectes de Galícia amb dades relatives al Planejament Urbanístic dels 300 ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Galícia. El sistema permet navegar pels documents gràfics de qualsevol municipi, i al mateix temps permet consultar les normatives urbanístiques i descarregar els plànols originals. El projecte consisteix en la direcció d'un equip d'arquitectes especialistes en Urbanisme que realitzen el treball de recollida de dades, i en el disseny de la metodologia de treball que inclou un sistema específicament dissenyat per l'escanejat de qualsevol document gràfic o alfanumèric, la manipulació de plànols (orientació, retalls, georeferenciació i confecció de llegendes), la confecció d'un SIG base per la publicació de les dades en Internet, i el disseny d'una aplicació que permet automàticament publicar un conjunt de dades de més de 100.000 documents, mitjançant meta-dades, el SIG i la informació de l'aplicació d'escanejat. Aquest treball es va presentar i publicar el 2007 a la 7ª Setmana de Geomàtica a Barcelona, i el 2005 a la XXII International Cartographic Conference a A Coruña, amb el títol: "Compiling, organizing, structuring and publishing in the Internet the Urban Planning of the whole Galicia Region".

Sistemes de Gestió Integral del Manteniment Municipal

Sistemes de Gestió Integral del Manteniment Municipal amb motor de SIG que permeten relacionar bases de dades, informació gràfica dels elements de l'inventari del mobiliari urbà, comunicats de treball, comunicats d'avaries, generació d'informes diversos, programació de tasques de manteniment dels elements, consultes sobre els històrics vinculats a cada element, explotacions gràfiques i alfanumèriques amb la generació d'informes periòdics, etc. Aquest sistema es va presentar i publicar el 2007 a la conferència internacional GITA's Annual Conference 30 a San Antonio, Texas, amb el títol: "Challenges of an Integral Municipal Maintenance Management for Vic".

Sistemes de gestió i tramitació d'Expedients d'Urbanisme

Realització de sistemes de gestió i tramitació d'Expedients d'Urbanisme (i altres departaments) per a obres, disciplina urbanística, planejament i gestió, contractació, gestió de projectes d'obres, etc. El sistema no tant sols facilita el manteniment de tota la informació lligada als expedients i el seu "cicle de vida", sinó que facilita la generació de la documentació oficial associada a cada tràmit de manera automàtica, es pot connectar a la base de dades municipal corporativa, per actualitzar automàticament en aquest sistema la part dels tràmits dels expedients que es desitgi, i permet la connexió al SIG Municipal Corporatiu de l'Ajuntament per gestionar de forma gràfica i georeferenciar automàticament al territori els expedients, afegint al sistema el component geogràfic i espacial.

Sistemes de consulta en Internet de sistemes de gestió

Desenvolupament de sistemes de consulta en Internet de sistemes de gestió, com el sistema de gestió d'Expedients d'Urbanisme en Internet. El sistema permet consultar tots els tràmits i informes tècnics associats a un expedient i fins i tot compta amb un mòdul gràfic per a PDA que permet la gestió i localització gràfica dels expedients en la pròpia pantalla del dispositiu mòbil.

Aplicacions específiques

Desenvolupament d'aplicacions específiques que integren i coordinen informació gràfica i alfanumèrica, com el sistema de gestió, consulta i explotació del Pla de Purins del Consell Comarcal d'Osona. En el cas de l'exemple anterior, a més, el sistema permet la gestió de les declaracions dels ramaders de terres en règim de propietat o de lloguer i de caps de bestiar, calcula i realitza informes i balanços gràfics i alfanumèrics de les produccions de nitrats, les capacitats d'absorció de les diferents terres declarades, les terres declarades per duplicat, els excedents de nitrats, i permet transferències de purins a altres explotacions, plans conjunts, transportistes o tractaments amb noves tecnologies. Aquest projecte es va publicar el 2002 a la revista "GeoSpatial Solutions", volum 12 número 8.

Estudis de simulació i impacte del trànsit viari i ferroviari

Realització d'estudis de simulació i impacte del trànsit viari i ferroviari, convencional i d'alta velocitat, pel Corredor del Mediterrani, pels Plans Territorials Sectorials i per revisions de plans generals. Els estudis comporten el desenvolupant de sistemes dinàmics d'atracció i generació de viatgers per la simulació, anàlisi, diagnosi, i estudi de sensibilitat d'alternatives i de comparació de propostes, amb càrrega de dades de mobilitat obligada del cens, o el desenvolupament de sistemes dinàmics pel disseny dels gràfics de marxa dels trens, etc. Alguns d'aquests estudis s'han publicat a la revista "Perspectives Territorials" del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Col·laboracions amb altres equips de desenvolupament

Col·laboracions i membres d'equips redactors de plans de protecció o de planejament urbanístic, com el Refós de Planejament i Ús del Sòl de l'Àrea Metropolitana de Barcelona al DPTOP de la Generalitat de Catalunya, o el Pla General de Lleida 1995-2010 que obtingué el primer premi Catalunya d'Urbanisme atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans i la Societat Catalana d'Ordenació del Territori l'any 1999 per tres motius, la sostenibilitat, la participació ciutadana i el suport informàtic, del qual varem ser responsables.

Col·laboracions amb institucions pel desenvolupament de projectes europeus

Col·laboracions amb institucions i altres empreses pel desenvolupament de projectes europeus com ara els PROFIT.

Assessorament i control de qualitat de projectes i sistemes informàtics

Realització i participació en projectes de control de qualitat, i assessorament de projectes de desenvolupament i de sistemes informàtics.