Contact & Sponsorships

Contacte · Contacto · Contact dtec@dtec.es

Patrocini · Patrocinio · Sponsorship BOGATECH

Taller de Robòtica Educativa · Educational Robotics Workshop

Per tal de contribuir a l'educació dels joves i promoure les vocacions científic-tecnològiques, DTEC patrocina el Taller de Robòtica Educativa BOGATECH des del 2007. El TRE introdueix la tecnologia als joves d'una forma lúdica, on l'aprenentatge es realitza a través del joc, però de forma dirigida. Tal com apunta en Seymour Papert, el TRE es basa en el fet que la programació informàtica (i la depuració o "debugging" d'un programa informàtic) és l'essència de l'activitat intel·lectual. El TRE està dirigit a nenes i nens de cicle superior de Primària fins Batxillerat. Podeu trobar tota la informació a la web de BOGATECH.

Para contribuir a la educación de los jóvenes y promover la vocaciones científico-tecnológicas, DTEC patrocina el Taller de Robótica Educativa BOGATECH des del año 2007. El TRE introduce la tecnología a los jóvenes de forma lúdica, dónde el aprendizaje se realiza a través del juego, pero de forma dirigida. Tal como apunta Seymour Papert, el TRE se basa en el hecho que la programación informática (y la depuración o "debugging" de un programa informático) es la esencia de la actividad intelectual. El TRE está dirigido a niñas y niños des de ciclo superior de Primaria hasta Bachillerato. Pueden encontrar toda la información en la web de BOGATECH.

To contribute to youth education and to promote scientific and technological careers, DTEC sponsors BOGATECH Educational Robotics Workshop since the year 2007. The ERW introduces technology to young people in a ludic manner, where learning happens by playing, but in a driven way. Like Seymour Papert says, the ERW is based on the fact that programming (and "debugging" a computer program) is the essence of intellectual activity. The ERW is addressed to girls and boys from upper primary school to high school or college. You can find all the information at BOGATECH’s web.